Top.LV

Buramie vārdi

Buramie vārdi atšķiras no visiem citiem burtniecības darbiem ar to, ka tie ir atsevišķu cilvēku noslēpts piederums un netiek atklātībā lietoti. Tie tad nav uzlūkojami par tautas gara darbiem tādā pat nozīmē kā pārējās burtniecības nozares: tie nav radušies un atklāti celti priekšā tautas vidū, no sacerētāja tieši pārejot tautā, klausītājos; tie nav tautas garā, vairāk tautas locekļos pārbaudīti un izveidoti, līdz tie kļūst par tautas īpatnības izteicējiem. Ar tautu viņas visnopietnākajos brīžos kopā saauguši arī tie, un tautas gars darbojas arī tanīs. Tos apskatot, ņemams vērā viņu lietojums, viņu vecuma pakāpes, viņu saturs un veids.