Latvijas dziednieku reģistrs

Latvijas dziednieku reģistrā ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu sertificēti dziednieki:
• Biedrība TAUTAS MEDICĪNAS CENTRS Reģ.Nr. 40008206287
• Biedrība "VISPASAULES DZIEDNIEKU LĪGA" Reģ.Nr. 40008084491
• Biedrība LATVIJAS DZIEDNIEKU SAVIENĪBA Reģ.Nr. 40008017240
• Biedrība LATVIJAS TAUTAS DZIEDNIEKU ASOCIĀCIJA Reģ.Nr. 40008006868
• Starptautiskā mācību–atveseļošanas tradicionālās un netradicionālās

   medicīnas biedrība Reģ.Nr. 40008157615
 

• SIA "DVS URANTIJA"   Reģ.Nr. 40103222760

Augstāk minēto organizāciju sertificētie dziednieki

Top.LV

1. Artūrs Tiltiņš

2. Rolands Tiltiņš
3. Ilze Krūma
4. Ilona Ozola
5. Maksims Sputajs
6. Varis Jeremics


7. Pēteris Lejiņš
8. Anita Birkava

9. Līga Brencsone


10. Anna Krumpāne


11. Astra Zibene


12. Dainis Jāgeris
13. Akvelīna Līvmane


14. Arnis Uldriķis


15. Arturs Korotja
16. Biruta Fedotova
17. Biruta Zeile
18. Dace Sondore


19. Aldis Ķeviņš


20. Larisa Brovkina
21. Dmitrijs Guļajevs
22. Dzintars Jānis Neibergs
23. Dzintars Riņķis


24. Dzintars Uzulnieks


25. Dzintra Bankova
26. Irina Baidaka
27. Viktors Baidaks


28. Elga Bremane
29. Elmārs Orlejs


30. Elmārs Spodris
31. Ēriks Visors
32. Gaļina Bardasova


33. Gaļina Čistjakova
34. Gantsog Calkhaasuren
35. Gvido Zinkevičs


36. Helēna Puķīte
37. Igors Jeļizarovs
38. Ilze Jansone
39. Inese Galsa


40. Ināra Šķestere


41. Indra Spirģe


42. Inga Dāboliņa


43. Juris Zubovs
44. Inese Treija
45. Inga Pērle
46. Inna Aļeksejeva
47. Inna Aļina Vasiļjeva
48. Inna Vareņika


49. Irēna Krastiņa


50. Iveta Čevere
51. Natalja Uit


52. Jāzeps Andžāns


53. Jāzeps Kancāns
54. Jeļena Gambarova
55. Jolanta Beļeviča
56. Juris Kraucis
57. Anatolijs Baļuks
58. Karīna Jegorova
59. Kaspars Vidovskis
60. Kidiks Vlads
61. Kira Baltruņķe


62. Kristīne Ivanova
63. Larisa Kovtunova


64. Leonīds Kozlovs
65. Lilija Popova
66. Lilita Aivare
67. Linda Sreniņa


68. Līga Aleksejeva
69. Līna Antone


70. Ļubova Dabricka
71. Ļubova Mironova


72. Lūcija Platenberga


73. Ludmila Gospodarčuka


74. Margarita Čigāne
75. Marika Landzberga


76. Mārīte Galvāne
77. Mārīte Selēna


78. Māris Gargurns


79. Mārtiņs Logins
80. Nadežda Paršutina


81. Nadežda Sadauska
82. Nadežda Siņicina
83. Natālija Kostiļjeva
84. Natalija Skiba


85. Nataļja Serjaga
86. Nellija Spiridoviča
87. Nikolajs Leibuss


88. Ņina Sarnovska


89. Normunds Uzulēns


90. Olga Meirēna
91. Oļegs Medvedevs


92. Oskars Peipiņš


93. Pēteris Antons


94. Rita Burkovska
95. Rita Ivanova
96. Roste Aija


97. Rozālija Čebetova


98. Sarmīte Eņģele
99. Sarmīte Makarova
100. Sarmīte Miļūna
101. Sentis Cīlītis


102. Sergejs Aņisimovs


103. Sergejs Mjurseps


104. Silvija Barkāne
105. Silvija Godfīdsone


106. Silvija Pumpure
107. Skaidrīte Aleksejeva


108. Svetlana Buzdina
109. Taiga Apšiniece
110. Tamāra Tjune
111. Tatjana Ivonauska


112. Tatjana Rudometova


113. Tatjana Turuļina


114. Valentīna Kiprejeva
115. Valentīna Popova
116. Valentīna Streļina
117. Valerjans Stefanovičs
118. Velta Radčenko


119. Ventis Vasiļevskis
120. Viktors Kocēns
121. Vita Cipruse
122. Vitauts Ivonausks
123. Vladimirs Bardins
124. Vladimirs Golubickis


125. Vladimirs Nikolajevs
126. Voldis Prancāns


127. Ēriks Lūsis
128. Zigurds Puzāks
129. Gaļina Jankevica


130. Gaļina Afanasjeva


131. Irīna Andruškēviča
132. Ludmila Abramova


133. Irīna Popova


134. Rita Aizkalne


135. Irma Baltgalve
136. Gaļina Bardāsova
137. Vera Birjukova


138. Viktors Babins
139. Nadežda Bočkarjova


140. Larisa Balašova
141. Ņina Borodina


142. Tatjana Bērziņa


143. Olga Barabānova
144. Regīna Bondareva
145. Aleksandra Doroščenko
146. Ēriks Delpers
147. Maija Kalniņa


148. Diāna Daugaviete
149. Ilzīte Eglīte


150. Irīna Fleišere
151. Ludmila Fiļipova


152. Anna Forsta
153. Fatīna Gruznova
154. Jurijs Grišeckins
155. Albīna Izmodenova
156. Juris Igoševs


157. Karīna Jegorova
158. Jeļena Jakovļeva
159. Sergejs Jefremenkovs
160. Inga Jasane
161. Skaidrīte Kreitūze


162. Ilona Ķikute


163. Anna Kuņicka


164. Valentīna Kuzmihina
165. Valērijs Ķirķis


166. Jekaterīna Kurkova


167. Monika Krātiņa
168. Ļubova Kovša
169. Jekaterīna Kovaļova


170. Gaida Lākute
171. Andris Ļaksa
172. Lidija Medvedeva
173. Ļubova Mironova
174. Benedikta Mežale


175. Viktors Matvejevs
176. Anatolijs Mihailovs
177. Vjačeslavs Maslovs


178. Natālija Nikolajeva
179. Aleksejs Ņemčenko
180. Gunta Pāne


181. Imants Paļčevskis


182. Ludmila Pečkina
183. Olga Plaksina


184. Oļegs Primizenkins
185. Eduards Rikurs


186. Lesja Steļmaha
187. Valentīns Simonaitis
188. Imants Skačkauskis
189. Tatjana Šestipjorova
190. Lidija Stužņeva


191. Ludmila Suhareva


192. Gunita Simtniece
193. Raimonds Straume
194. Andris Selēvičs


195. Inese Sproģe
196. Karīna Tarāne


197. Jānis Urtāns
198. Jānis Vanags
199. Janīna Vasiļevska
200. Valdis Vilciņš


201. Varvara Vasiļenko


202. Alberts Zeps 
203. Zhang Zhonglin
204. Ivans Kostiks


205. Vasilijs Smirnovs
206. Terēze Legzdiņa


207. Ņina Gorgocs
208. Ingūna Fogele
209. Gita Krekovska
210. Viktors Cvetkovs
211. Tatjana Zotova
212. Sergejs  Zaikovs
213. Irina Nohrina


214. Ludmila Pilkova


215. Natālija Bite
216. Aija Griķīte


217. Ilgvars Freibergs


218. Ārija Vērse


219. Romualds Maļinovskis
220. Ludmila Fedorina
221. Romans Keckalo


222. Andrejs Gutovskis


223. Anatolijs Podkopajevs


224. Inna Zubova


225. Alla Žukova


226. Jekaterina Korņejeva


227. Anna Ščavleva


228. Anna Rubene
229. Aivars Kiršpils


230. Algimantas Pileckis 231. Iveta Lāce